Từ điển Anh - Tây Ban Nha:
định nghĩa:
rate 1. cardboard, paperboard, board made from compressed paper
rate 2. n a type of thick cardboard made from sheets of paper that have been glued together
.
 
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây tây ban nha từ và bản dịch cho "pasteboard":
Anh Tây_Ban_Nha
Vì vậy, đây là cách bạn nói "pasteboard" trong tây ban nha.
 
Đến nay, 7,279,588 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 38,582 vào ngày hôm nay.
Thẻ: pasteboard, cartón, papelón, de cartón, cartón, Từ điển Anh - Tây Ban Nha, Anh, Tây Ban Nha
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-englishspanish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0199 / 0.0115 (38)
Quay lại đầu trang