Từ điển Anh - Tây Ban Nha:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây tây ban nha từ và bản dịch cho "i do not propose to discuss this matter any further":
Anh Tây_Ban_Nha
Vì vậy, đây là cách bạn nói "i do not propose to discuss this matter any further" trong tây ban nha.
 
Đến nay, 7,279,588 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 38,582 vào ngày hôm nay.
Thẻ: i do not propose to discuss this matter any further, no pienso hablar más de este asunto, Từ điển Anh - Tây Ban Nha, Anh, Tây Ban Nha, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Anh, Anh-Tây Ban Nha dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-englishspanish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0214 / 0.0137 (35)
Quay lại đầu trang