Từ điển Anh - Tây Ban Nha:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây tây ban nha từ và bản dịch cho "fireboard":
Anh Tây_Ban_Nha
Vì vậy, đây là cách bạn nói "fireboard" trong tây ban nha.
 
Đến nay, 7,279,588 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 38,582 vào ngày hôm nay.
Thẻ: fireboard, madera comprimida, Từ điển Anh - Tây Ban Nha, Anh, Tây Ban Nha, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Anh, Anh-Tây Ban Nha dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dictionary-englishspanish.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0214 / 0.0124 (38)
Quay lại đầu trang