อังกฤษ - สเปน พจนานุกรม:
คำนิยาม:
+10 rate book in which visitors can write their names and personal information; (Internet) special page on a web site where visitors can leave their name address and comments
 
"guestbook": สเปน คำและการแปล:
อังกฤษ สเปน
ดังนั้น นี้เป็นวิธีที่คุณพูดว่า "guestbook" ใน สเปน
 
38,582 ครั้งในวันนี้
แท็ก: guestbook, libro de visitas, อังกฤษ - สเปน พจนานุกรม อังกฤษ, สเปนแปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-สเปน การแปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก dictionary-englishspanish.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0311 / 0.0168 (38)
กลับไปด้านบน