อังกฤษ - สเปน พจนานุกรม:
คำนิยาม:
+13 rate 1. bowling An individual piece of the lane (total of 40 or sometimes 41) which run its length and are numbered from 1 on the right for right-handers and from 1 on the left for left-handers.
+11 rate 2. Brown v. Board of Education of Topeka
+11 rate 3. An organic printed circuit card or board on which smaller components, cards, or modules can be mounted.
+9 rate 4. National Film Board of Canada
+9 rate 5. Trade Board of;
+9 rate 6. papermaking Papers of 220 gsm and over are generally called boards. They are most often of more than one ply.
+9 rate 7. petroleum industry The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board.
+9 rate 8. Also known as 'mixing console', a large unit having additional functions such as tone control, equalization, pan pots, channel assigns, monitoring sends, and control of signals sent to external signal processors.
+8 rate 9. cover with planks; get on, go aboard (train, etc.); accommodate, house; be accommodated, be housed
+8 rate 10. National Labor Relations Board
+8 rate 11. Ouija board
+8 rate 12. The main control for the stage lighting. Originally known as the switchboard or dimmerboard, it is now usually remote from the dimmers. The lighting operator for a show is said to be "on the board".
+7 rate 13. marketing board
+7 rate 14. Paper of more than 200gsm.
+6 rate 15. anagram broad
+6 rate 16. bulletin board system
+6 rate 17. S T A Y (v) to pay to sleep and eat meals in someone's house, or in a building that they own, or at a school, or to provide these services for (someone) During his stay in England he boarded with a family in Bath. When you went to school were you a day-student or did you board (= sleep and eat there during school time) ? She boarded (= provided meals and somewhere to sleep for) a lodger at her house. If you board a pet animal, you arrange for it to be temporarily taken care of at a place other than its home. They used to board the dog out when they went on business trips.
+6 rate 18. An organized group of individuals within a joint force commander’s headquarters, appointed by the commander (or other authority) that meets with the purpose of gaining guidance or decision. Its responsibilities and authority are governed by the authority which established the board. (JP 3-33)
+5 rate 19. plank, slab; management committee; printed circuit board which connects to a slot in a computer (Computers); food
+5 rate 20. An acronym for Digital Signal Processing Board, which may encompass both audio and video processing, that manipulates signals internally within a custom chip in the digital domain.
.
 
"board": สเปน คำและการแปล:
อังกฤษ สเปน
ดังนั้น นี้เป็นวิธีที่คุณพูดว่า "board" ใน สเปน
 
คำผัน:
.
 
"board": การแสดงออก:
อังกฤษ สเปน
การแสดงออกมากขึ้น
.
38,582 ครั้งในวันนี้
แท็ก: board, cartón, consejo, entarimar, patronato, tabla, tablero, entablar
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก dictionary-englishspanish.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
6.2171 / 0.5282 (170)
กลับไปด้านบน