พจนานุกรมมี 29,851 คำ และ 364,051 การแปล
7,279,587 ค้นหาคำ / นิพจน์. 38,582 ทุกวันนี้.
แท็ก: อังกฤษ - สเปน พจนานุกรม อังกฤษ, สเปนพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-สเปน บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก dictionary-englishspanish.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0146 / 0.0091 (21)
กลับไปด้านบน