Engelsk - Spansk Ordbok:
Vi har funnet følgende spansk ord og oversettelser for "i do not propose to discuss this matter any further":
Engelsk Spansk
Så, dette er hvordan du kan si "i do not propose to discuss this matter any further" i spansk!
 
Opp til nå, er det en rekke 7,279,588 søkte ord / uttrykk, blant 38,582 dag.
Tags: i do not propose to discuss this matter any further, no pienso hablar más de este asunto, Engelsk - Spansk Ordbok, Engelsk, Spansk, ordbok, oversettelser, oversettelse
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av dictionary-englishspanish.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0175 / 0.0099 (35)
Tilbake til toppen