Engelsk - Spansk Ordbok:

baseboard

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Definisjonen av ordet "baseboard":
rate 1. narrow board along the base of an interior wall
rate 2. n (C or U) US for skirting board
Vær så snill, gi karakter definisjonen av "baseboard" som er den mest nyttige.
 
Vi har funnet følgende spansk ord og oversettelser for "baseboard":
Engelsk Spansk
Så, dette er hvordan du kan si "baseboard" i spansk!
 
Opp til nå, er det en rekke 7,279,588 søkte ord / uttrykk, blant 38,582 dag.
Tags: baseboard, rodapié, rodapié, Engelsk - Spansk Ordbok, Engelsk, Spansk, ordbok, oversettelser
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av dictionary-englishspanish.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0277 / 0.0201 (38)
Tilbake til toppen