انگلیسی - اسپانیایی واژه نامه:
تعریف:
+10 rate book in which visitors can write their names and personal information; (Internet) special page on a web site where visitors can leave their name address and comments
 
ما در بر داشت زیر اسپانیایی کلمات و ترجمه برای "guestbook":
انگلیسی اسپانیایی
بنابراین، این است چگونه می توانید بگویید "guestbook" در اسپانیایی.
 
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 7,279,588 جستجو کلمات / عبارات، میان 38,582 امروز.
برچسب ها: guestbook, libro de visitas, انگلیسی - اسپانیایی فرهنگ لغت، انگلیسی، اسپانیایی، ترجمه، دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-اسپانیایی خدمات ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به dictionary-englishspanish.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0238 / 0.0154 (38)
بازگشت به ابتدای صفحه