انگلیسی - اسپانیایی واژه نامه:
تعریف:
rate 1. narrow board along the base of an interior wall
rate 2. n (C or U) US for skirting board
.
 
ما در بر داشت زیر اسپانیایی کلمات و ترجمه برای "baseboard":
انگلیسی اسپانیایی
بنابراین، این است چگونه می توانید بگویید "baseboard" در اسپانیایی.
 
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 7,279,588 جستجو کلمات / عبارات، میان 38,582 امروز.
برچسب ها: baseboard, rodapié, rodapié, انگلیسی - اسپانیایی فرهنگ لغت، انگلیسی، اسپانیایی، ترجمه، دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-اسپانیایی خدمات ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به dictionary-englishspanish.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0217 / 0.0132 (38)
بازگشت به ابتدای صفحه